Esma Ceceli, Selda Kısaoğlu, Meryem Saraçoğlu, Seher Kocaoğlu, Z. Rezan Yorgancıoğlu

S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi FTR Kliniği

Anahtar Kelimeler: Postmenopozal osteoporoz, egzersiz

Özet

Bu çalışma postmenopozal osteoporozu olan hastalarda egzersizin etkinliğini göstermek amacıyla planlandı. Çalışmaya postmenopozal osteoporozu olan 14 kadın alındı. Başlangıçtaki L2-4 kemik mineral yoğunluğu (KMY) değerleri DEXA ile ölçüldü. Altı ay süre ile, haftada üç gün doktor gözetiminde egzersiz yaptırıldı ve günde 1000 mg kalsiyum verildi. Egzersiz olarak 15-20 dk ısınma, 25-30 dk sırt ekstansörleri ve karın kaslarına yönelik egzersiz ve 10 dk germe egzersizleri uygulandı. Bu süre sonunda kontrol KMY ölçüldü. Başlangıç ve bitiş KMY'ları Wilcoxon testi ile karşılaştırıldı. Hastaların başlangıç KMY 0,728 gr/cm2 ile 0,982 gr/cm2 arasında değişiyordu. Altı ay sonraki KMY ise 0,769 gr/cm2 ile 1,029 gr/cm2 arasında değişiyordu. KMY değerleri bütün hastalarda arttı. Başlangıç ve bitiş KMY arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0,001).

Postmenopozal bayanlarda düzenli egzersiz ve kalsiyum alımının kemik yoğunluğu üzerinde pozitif etkisi olduğu ve kemik yoğunluğunu artırdığı sonucuna varıldı.