Mesut Çolak1, Namık Kemal Bingöl2, Oğuz Ayhan1, Şenel Avcı3, Vedat Bulut4

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, Selenyum, Çinko, Bakır

Özet

Bu çalışmada, serum eser elementlerin önemlilerinden selenyum (Se), çinko (Zn) ve bakır (Cu), Atomik Absorbsiyon Spektrofotometre kullanılarak romatoid artritli (RA) hastaların (n=32) serumlarında belirlendi ve istatistiki olarak sağlıklı bireylerin değerleri ile (n=52) kıyaslandı.

Serum Cu düzeyleri hasta grupta 26,06±4,71 µmol/L olarak bulundu ve bu değer önemli ölçüde sağlıklı bireyler grubundan yüksekti (17,74±3,30 µmol/L) (p<0,001). Buna karşın, Se ve Zn düzeyleri hastalarda (Se:0,18±0,05 µmol/L ve Zn:6,58±3,14 µmol/L) sağlıklı bireylere göre daha düşük bulundu (Se:0.21±0.06 µmol/L ve Zn:11,.44±6,00 µmol/L).

Sonuçlarımız, RA'li hastalarda serumda eser elementlerinin (Se, Zn ve Cu) düzeylerinde değişim olduğunu gösterdi. Bu değişiklikler sitokinler tarafından organizmada uyarılan otoimmün sürecin bir parçası olabilir. Netice olarak, biz Zn ve Se düzeylerindeki düşme ve Cu düzeylerindeki artmanın muhtemel olarak yangıya yanıt olarak geliştiği ve organizmanın savunma stratejisinin bir sonucu olduğu ve hormon benzeri maddeler tarafından düzenlendiğini düşünmekteyiz.