Birol Balaban, Kenan Tan, Rıdvan Alaca

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, modifiye edici antiromatizmal ilaçlar

Özet

Bugün için romatoid artritin kesin bir tedavisi yoktur. Tedavide amaç semptomları azaltmak ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaktır. Romatoid artritin medikal tedavisi; ilk olarak steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlardan başlayarak, kortikosteroidleri ve erken alınan önlemlerin etkisiz kalması halinde hastalığı modifiye eden uzun etkili ilaçları içine almaktadır. Hastalığı modifiye eden ilaçların romatoid artrit tedavisindeki kombinasyon kullanımlarını ve kullanım zamanlarını içeren bir çok çalışma uzun yılllardan beri yapılmaktadır. Bu makalede hastalığı modifiye eden uzun etkili ilaçların tedavideki yeri ve bu ilaçlarla ilgili yeni gelişmeler gözden geçirilecek ve son zamanlarda romatoid artrit tedavisi için spesifik olarak geliştirilmiş ilaçlar ve kullanımları ele alınacaktır.