Sibel Özbudak Demir1, Göknur Karahan1, Gülümser Aydın2, Füsun Köseoğlu1

1Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi
2Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD

Anahtar Kelimeler: Fibrodisplasia ossifikans progressiva

Özet

Fibrodisplasia (myositis) ossifikans progresiva (FOP), çizgili kas tendon, ligaman, fasya, aponeuroz ve nadiren derinin ilerleyici ossifikasyonu ile karakterize herediter mezodermal bir bozukluktur. Kalıtım paterni tam olarak bilinmemektedir. Çoğu vakada spontan gen mutasyonları sonucu olduğu düşünülmektedir. Bu makalede FOP'lu iki olgu sunulup literatür gözden geçirilmiştir.