Ayhan Kamanlı1, İlkkan Çalaşyer2, Arzu Kaya1

1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, Human Parvovirus B19

Özet

Romatoid artrit (RA); etyolojisi tam olarak bilinmeyen, kronik bir multisistem hastalığıdır. Bu çalışmada Human Parvovirus B19 (HPV B19)'a karşı gelişen IgG ve IgM antikorları 29 RA'lı, 16 Reaktif artritli (ReA) hasta ve 32 sağlıklı bireyde ELÜSA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) yöntemi ile araştırıldı. Romatoid artritli hastalarda HPV B19 IgG pozitifliği %89.7, reaktif artritli hasta grubunda %87.5 ve sağlıklı kontrol grubunda ise %71.9 olarak bulundu. HPV B19 IgM pozitifliği RA'li hastalarda %20.7 (6), sağlıklı kontrol grubunda %6.3 (2) olarak bulunurken, reaktif artritli kontrol grubunda ise IgM pozitifliği saptanmam ıştır. Sonuç olarak HPV B19 IgG ve IgM antikorlarının bulunma sıklığı yönünden RA'li hastalar ile kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanamamıştır (p>0.05).