Feride Göğüş

Anahtar Kelimeler: Metotreksat, osteopati, stres kırığı, romatoid artrit

Özet

Başta romatoid artrit olmak üzere pek çok inflamatuvar romatolojik hastalığın tedavisinde metotreksat kullanım kolaylığı ve yan etkilerinin diğer ajanlara göre daha az görülmesi nedeniyle sık olarak tercih edilmektedir. Son yıllarda metotreksatın bilinen yan etkileri yanında osteopati de yapabileceği konusu gündeme gelmiştir. Bu konuda yapılmış olan az sayıda klinik çalışma mevcuttur ancak aktivasyonu belirgin olan, yaşlı ve osteoporozu zaten ileri derecede olan hastalarda metotreksatın dikkatli olarak kullanılması gerektiği bildirilmektedir.