Güneş Yavuzer1, Serpil Savaş2, Haydar Gök1, Gülay Dinçer1, Peyman Yalçın1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD

Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, ağrı

Özet

Osteoporozlu hastalarda tekrarlayan mikrofraktürlere bağlı kronik ağrı en sık görülen yakınmalardan biridir. Bu çalışmada özellikle omurga kökenli ağrıların ayırıcı tanılarına ışık tutmak amacıyla, omurgada ağrı tanımlayan 40 osteoporozlu hasta ve aynı yaş grubundan osteoporozu olmayan 40 bireyin ağrı özellikleri karşılaştırıldı. Her iki grupta ağrının süresi, yoğunluğu, yeri, yayılımı, niteliği, ağrıyı arttıran ve azaltan faktörler değerlendirildi ve sonuçlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı. Bu sonuç, osteoporozlu hastalarda omurga kökenli ağrılarda tek etyolojik nedenin tekrarlayan fraktürler olmadığını, her iki grupta da omurga ağrısının, osteoartrit, faset eklem disfonksiyonu veya disk patolojileri gibi benzer nedenlerden oluştuğunu düşündürmektedir.