Ali Gür, Kemal Nas, Remzi Çevik, Ferda Erdoğan, A. Jale Saraç

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, DİYARBAKIR

Anahtar Kelimeler: Kronik bel ağrısı, etyoloji, hasta özellikleri

Özet

Bel ağrısı, insanların %80' ini yaşamlarının herhangi bir döneminde etkileyen bir durumdur. Akut bel ağrısının çoğu epizodları herhangi bir tedavi olmaksızın kendiliğinden iyileşebilir. Bununla birlikte bu akut vakaların % 5-10'undan daha fazlası kronikleşebilir. Epidemiyolojik çalışmalar bel ağrısının gelişmesinde rol oynayan risk faktörlerini ve hastaların demografik özelliklerini ortaya koymaktadır.

Bu çalışma Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniğine başvuran kronik bel ağrılı 312 hasta üzerinde yapıldı. Hastalar etyoloji, yaş, cinsiyet, meslek, ağrı süresi ve lokalizasyonu, klinik ve radyolojik bulgularına göre sınıflandırıldı.