Serpil Savaş1, Pınar Başak2, Meltem Çetin3

1S. Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD
2S. Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji AD
3S. Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik AD

Anahtar Kelimeler: psöriazis, psöriatik artrit, spondilit, temporomandibular eklem

Özet

Bu çalışmanın amacı Isparta bölgesinde yaşayan bir grup psöriazisli hastadaki eklem bulgularını klinik ve radyolojik olarak incelemek, periferik eklem, temporomandibular eklem (TME) ve sakroiliyak eklem tutulum oranlarını saptamaktır. Bu amaçla 30 psöriazis hastası çalışmaya alındı. 8 hastada (%26.7) periferik artrit, 6 hastada (%20) asemptomatik sakroileit saptandı. Artritli olgular Glandman'ın klinik sınıflamasına göre sınıflandırıldığı zaman 5 hastanın (%16.7) simetrik poliartrite, 4 hastanın (%13.3) spondilartropatiye, 1 hastanın (%3.3) asimetrik oligoartiküler tip eklem tutulumuna, 1 hastanın (%3.3) distal interfalangial eklem tutulumu ve spondilartropatiye, 1 hastanın da (%3.3) simetrik poliartrit ve spondilartropatiye sahip oldukları görüldü. 2 hastada (%6.7) klinik ve radyolojik olarak TME tutulumu mevcuttu. Psöriazisli hastalarımızda yüksek oranlarda eklem tutulumları saptamamız nedeniyle bu hastalarının takibinde dermatolog ve fizik tedavi hekimlerinin işbirliği içinde olmaları gerektiği sonucuna vardık.