Birkan Sonel1, Deniz Evcik2

Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji, barsak fonksiyon bozukluğu

Özet

Fibromiyalji toplumun %1-5'ini etkileyen romatizmal bir hastalıktır. İrritabıl barsak sendromu ise bir semptomlar kompleksi olup sıklıkla fibromiyaljili olgulara eşlik etmektedir.

Bu çalışmada 1990 ACR kriterlerine göre tanı alan 50 (34 kadın, 16 erkek) fibromiyalji sendromlu hasta ile 50 sağlıklı bireyde barsak fonksiyon bozuklukları ve irritabl barsak sendromu sıklığı araştırılmıştır. Barsak fonksiyon bozukluğuna ait semptomlar özel bir sorgulama ile değerlendirilmiştir.

Barsak fonksiyon değişikliği 30 fibromiyalji hastasında ifade edilmişken, sağlıklı gruptan hiç kimse böyle bir yakınma dile getirmemiştir. Otuzüç FS'li hastada abdominal distansiyon tespit edilirken kontrol grubunda 11 olguda tespit edilmiştir. Fibromyalji grubunda 19 hastada konstipasyon, 18 olguda diyare saptanmışken kontrol grubunda 2 (p=0.011) kişide konstipasyon ve 4 kişide de (p=0.03) diyare gözlenmiştir. Fibromiyalji grubunda barsak fonksiyon bozukluğu 33 hastada, kontrol grubunda ise sadece 1 kişide stresle ilişkili bulunmuştur (p=0.00001). Laksatif kullanım oranlarında ise her iki grup arasında istatistiksel farklılık tespit edilmemiştir (p>0.05). Yapılan sorgulama sonuçlarına göre FS grubunda 29 hastada IBS olduğu saptanmıştır (p=0.00001).

Sonuç olarak FS'da barsak fonksiyon bozukluğu dikkatli değerlendirilmeli ve IBS olan hastalara medikal tedavi uygulanmalıdır.