Ümit Seçkin1, Pınar Borman1, Mihriban Akyüz1, Hatice Bodur1, Bülent Erdoğan2

1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği

Anahtar Kelimeler: El rehabilitasyonu, ekstansör tendon, fleksör tendon

Özet

Bu çalışmada elin fleksör ve ekstansör tendon yaralanmalarını takiben operasyon sonrası uyguladığımız rehabilitasyon programı sonuçlarını sunmayı amaçladık.

Çalışmaya postoperatif dinamik rehabilitasyon programına alınan, yaş ortalaması 27.6 ± 13.4 yıl olan, 25 hasta (25 el, 40 tendon) dahil edildi. Rehabilitasyon programı öncesinde hastaların spontan ve hareketle olan ağrıları, eklem hareket açıklıkları, total aktif hareket dereceleri (TAH), maksimum istemli kavrama güçleri, parmak ucu ve lateral kavramaları değerlendirildi. Rehabilitasyon programı sonrasında TAH derecesi sonuçlarına bakıldığında çok iyi ve iyi oranı fleksör tendon kesisi olan grupta % 40, ekstansör tendon kesisi olan grupta ise % 70 idi. Ortalama TAH derecesi fleksör tendon kesisi olan grupta 190 derece iken, ekstansör tendon kesisi olan grupta 230 derece olarak bulundu. El kavrama gücü sonuçlarımız ekstansör tendon kesisi olan grupta % 73, fleksör tendon kesisi olan grupta % 64, parmak ucu kavraması ekstansör tendon kesisi olan grupta % 100, fleksör tendon kesisi olan grupta % 83, lateral kavrama ise ekstansör tendon kesisi olan grupta % 82, fleksör tendon kesisi olan grupta % 90 oranında iyi olarak bulunmuştur. Üçüncü ay sonunda tüm değerlendirme parametrelerinde anlamlı düzelme saptandı. Sonuç olarak ekstansör ve fleksör tendon rehabilitasyonunda uyguladığımız yöntemle sonuçlarımız oldukça başarılı bulunmuştur.