Kurtuluş Kaya, Sibel Ünsal, Sumru Özel

Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği

Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, medulla spinalis yaralanması

Özet

Yaralanmadan kısa bir süre sonra kemiklerden kalsiyum kaybının başlaması, medulla spinalis yaralanmasının (MSY) sonuçlarından biridir. Kemik kaybıyla sonuçlanan olayların sırası tam olarak bilinmemektedir. MSY'li hastalarda başlıca bulgular, başlangıçtan kısa bir süre sonra kemik degradasyonunda dramatik bir artma ve osteoblastik aktivitenin azalmasıdır. MSY'li hastalarda kemik formasyonunu aşan kemik rezorbsiyonuyla, remodelling artışından kaynaklanan kemik kitle kaybı meydana gelmektedir. Bu problem yaklaşık 50 yıldır bilinmesine rağmen MSY'li hastalardaki osteoporozun ana nedeni tam olarak anlaşılamamıştır. İmmobilizasyonun yanında nörolojik lezyondan kaynaklanan sempatik sinir sisteminin deafferantasyonuyla ortaya çıkan olayların da önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir.